KKU Smart Learning Academy
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
ติดต่อเรา
ผู้ประสานงาน
  ผู้จัดการ : 063-182-6199
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อผู้ใช้งาน : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน : เลขท้าย 6 หลักเลขประจำตัวประชาชน

kkusmartlearning@gmail.com
@kkusmartlearning